Informacja dla rodziców, których dzieci spełniają obowiązek szkolny za granicą

Zgodnie z art. 18 i 20 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami) rodzice, którzy są zameldowani w obwodzie szkoły, winni co roku informować dyrektora szkoły o miejscu spełniania obowiązku szkolnego przez swoje dzieci.

W tym celu prosimy o jak najszybsze potwierdzenie spełnianie obowiązku szkolnego Państwa dzieci w formie zaświadczenia wystawionego przez szkołę, do której dziecko uczęszcza w danym państwie. Możliwe jest również własnoręczne wypełnienie i podpisanie oświadczenia, które potwierdza szkoła, w której uczy się dziecko (oświadczenie do pobrania z naszej strony). Zarówno zaświadczenie jak i oświadczenie prosimy o przesłanie na adres:

Zespół Szkół w Przecławiu, 39-320 Przecław, ul. Zielona 39 A, woj. podkarpackie.

Z góry dziękujemy za dopełnienie obowiązku. Pozdrawiamy.

Dyrektor szkoły – Barbara Dybska

Oświadczenie plik PDFDOC, DOCX.